Taken Kraamzorg Happy Life

Taken kraamverzorgende

De kraamverzorgende heeft een belangrijke rol bij de bevalling en tijdens de eerste week van je kraamtijd. Maar wat zijn de precieze taken van een kraamverzorgende? Wat mag je van haar verwachten?

Verzorging van moeder en baby

De belangrijkste taak van de kraamverzorgende is de verzorging van de moeder en haar baby. Zij assisteert de verloskundige tijdens de geboorte van je kindje en ondersteunt jou en je partner waar nodig. In de eerste week na de bevalling kan zij een luisterend oor zijn bij de verwerking van de geboorte en zorgt ze voor jou en je kindje. Ook begeleidt ze je bij de voeding van de baby, zowel bij borst- als flesvoeding. We zetten de precieze taken voor je op een rij:

 • Assistentie bij de thuisbevalling
 • Verzorging en controle van de kraamvrouw
 • Verzorging en controle van de baby
 • Voorlichting en instructie
 • Observeren, signaleren en rapporteren
 • Waarborg hygiëne

Assistentie bij de thuisbevalling

 • In gereedheid brengen van de kraam- en babykamer.
 • Kraamvrouw observeren en ondersteunen tijdens de weeën.
 • Assisteren van de verloskundige (of huisarts).
 • Kraamvrouw (en partner) ondersteunen tijdens de uitdrijving.
 • Na de bevalling de kraamvrouw en de pasgeborene verzorgen.
 • Signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand, gedurende minimaal twee uur na de bevalling.
 • Baby- en kraamkamer opruimen.
 • Voorlichting en instructies geven aan de ouders.
 • Verzorgen van de was.
 • Registratie in het zorgdossier en overdracht.

Verzorging en controle van de kraamvrouw

 • Verzorging en controle van de baby
 • Voorlichting en instructie
 • Observeren, signaleren en rapporteren
 • Waarborg hygiëne
 • Verzorging en controle van de kraamvrouw
 • Controle van de temperatuur en de pols.
 • Controle van het bloedverlies en de baarmoederstand.
 • Controle en verzorging van het perineum en de borsten.
 • Controle van urine en de ontlasting.
 • Controle van de benen.
 • Geestelijk en lichamelijk welbevinden.
 • Hulp bij douchen/wassen.
 • Hulp bij borst/flesvoeding.
 • Informeren naar de nachtrust en vermoeidheid.

Voorlichting en instructie

 • Hulp en uitleg bij het geven van borstvoeding.
 • Informatie over voeding (vitamine D/K, allergiepreventie).
 • Informatie over slaap- en waakritme.
 • Informatie over huilgedrag en troosten.
 • Informatie over voorkeurshouding.
 • Informatie over veiligheid in huis (onder andere veilig slapen).
 • Informatie over alarmsignalen en het herkennen van problemen na de kraamtijd.
 • Informatie over ontzwangering en mobilisatie.
 • Informatie over de integratie van de baby in het gezin, het huishouden en de dagindeling.
 • Informatie over het belang van rust.
 • Informatie over hygiëne en gezonde leefwijze.

Observeren, signaleren en rapporteren

 • Observeren van het kind, de moeder en het gezin.
 • Signaleren van (potentiële) problemen bij de moeder of in de ontwikkeling van het kind.
 • Schrijven van de rapportage in het zorgdossier.
 • Overdragen en rapporteren aan verloskundige (huisarts) en/of collega.
 • Rapporteren gesignaleerde (potentiële) problemen aan de verloskundige en/of huisarts.
 • Overdracht naar de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau).

Verzorging en controle van de baby

 • Controle van de temperatuur.
  Observatie van de baby op de kleur, ademfrequentie, motoriek, gewicht, huid, ogen en navel.
 • Het is dan ook belangrijk dat de kraamverzorgende elke dag bij het babybaden aanwezig is om de blote baby te observeren op bovengenoemde punten.
 • Overige observaties zoals gedrag, spugen, urine en ontlasting.
 • Lichamelijke verzorging zoals wassen en baden, huidverzorging en navelverzorging.

Waarborg hygiëne

 • Dagelijks reinigen van de badkamer en toilet(ten) (huishoudelijk schoon).
 • Frequent verschonen kraambed en bed van het kind.
 • Schoonhouden materiaal zoals borstkolf, flessen en spenen.

Verzorging en opvang van huisgenoten

 • Verzorging en opvang van aanwezige kinderen.
 • Verzorging en opvang van een gehandicapt of ziek gezinslid.

Basis huishoudelijke taken

 • Schoonhouden van de kraamkamer en de kamer waarin de moeder verblijft.
 • Verzorgen van de kraam was.
 • Verzorgen van de lunch.
 • Basis huishoudelijke taken
  Behalve de verzorging van jou en je baby, regelt de kraamverzorgende ook een aantal andere zaken:
  • Verzorging en/of opvang van huisgenoten
  • Basis huishoudelijke taken
  • Extra huishoudelijke taken

Extra huishoudelijke taken

 • Extra huishoudelijke taken gaan in overleg en zijn sterk afhankelijk van de beschikbare tijd van de kraamverzorgende en van het aantal (extra) geïndiceerde uren.
 • Voorbeelden van extra huishoudelijke taken zijn:
 • (Voor)bereiden van de warme maaltijd.
 • Schoonhouden van andere kamers.
 • Gastvrouw zijn voor visite.
 • Een boodschapje doen.
 • Andere aanwezige kinderen naar school brengen/halen.
 • Uitgebreide verzorging van andere aanwezige kinderen zoals baden/aankleden.
 • Helpen bij eten.
 • Verzorging van de andere gezinsleden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.